Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

دی دی با با

سلام

باباجوت داشت سعی می کرد به پرند دیبا گفتن رو آموزش بده و خیلی هم مصر بود که جمعه این اتفاق بیفته. پرند هم که کاملا مطیع دروغگو و سخت مشغول تقلید از باباجون بود. اینها بخشی از مکالمات پدر و دختر است :

- پرند بگو دی دی  .  پرند : دی دی دی تشویق

- آفرین دخترم حالا بگو با با .   پرند : با با با تشویق

- پرند بگو دی . پرند : دیتشویق

- پرند بگو با . پرند : مامان قهقهه

سخنان قصار :

مامان به من اسفن (Acefon ) بده خیلی سرفه می کنم. ( استامینوفن ؟)

مامان اگر از روی زمین چیزی برداریم بخوریم آلودگی وارد دهنمون میشه و دهنمون درد می گیره. ( در تایید این مطلب پرند به سرعت یه کاسه ذرت مکزیکی رو روی زمین پهن کرد و از روی فرش مشغول خوردن شد)

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

دل زتنهایی به جان آمد خدا را همدمی

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/٤/۱٥ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند