Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

دریا

سلام

یه عمو جونی از بلاد کفرستون اومده بود و عکسهاشو آورد که ما ببینیم. اونجایی که رفته بود مقداری دریا داشت. دیبا تا اولین عکس رو دید با تعجب گفت  مامان اینها چرا ل.خ.ت.ن ؟؟؟؟ باباجون هم براش توضیح داد که ما هم که رفته بودیم کنار دریا همینجوری بود یادته ؟؟ دیبا هم در حالیکه گیج شده بود گفت آره دیدم.  بعد هم به چندتا دختر اشاره کرد که اینها چقدر شوخی باز هستند. چکارهایی می کنند. خنده

به دیبا گفتم خاله بیاد خونه می خواهیم براش سی دی جشن رو بگذاریم موافقی ؟ گفت نه گاوه رو براش بگذاریم که خاله بیاد و اوتیس رو ببینه که میگه اتل متل تلمبه    بکش کنار قلمبه .خوشمزه خدا رو شکر کل دیالوگهای کارتون رو حفظ شده ولی هنوز موفق نشدم یه کارتون جدید جایگزین کنم.

داشتم پرند رو  روی پا می خوابوندم و کلی هم گیج و ملنگ شده بود. براش خوندم لی لی لی لی               لی لی لی حوضک 

یه مرتبه از روی بالش بلند شد و شروع کرد کف دستش لی لی لی لی حوضک کردن. با باباجون ریسه رفتیم از دستش.فرشته

من یه خورده برای پرند نگران بودم . به نظر می رسید که خیلی کم صحبت می کنه و مرتب هم با وضعیت دیبا توی این سن چک می کردم و مائوس تر می شدم. از دکترش هم پرسیدم گفت اگر تا 18 ماهگی 6 کلمه با معنی بگه مشکلی نداره. چند روز قبل توی مهد یه خانمی که دانشجوی گفتار درمانی بود یه فرم داد دستم که برای پایان نامه اش تحقیق می کرد. وقتی اون فرم رو پر کردم دیدم بچه ام چقدر هم با استعداد است و چه دایره لغات وسیعی داره از اون روز سرشار از اعتماد به نفس شدم . هورادست اون خانم دانشجو درد نکنه.

فرهنگ لغت پرندی

پرند کجا بریم ؟- اموم ( حموم )

چکار کنیم ؟ - آب سی ( آب بازی )

این کیه اومده ؟ - امو ( عمو )

خوشگل مامان کی بوده ؟ مً م ً

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد

هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد

 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/٤/۱۱ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند