Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

چه روز خوبی

سلام
رفته بودیم براش کفش بگیریم خیلی ذوق زده شده بود و توی مغازه بلند برگشت و گفت مرسی مامان که برام کفش قشنگ گرفتی !!!!!!!!!!! کلی همه افراد داخل مغازه هیجان زده شده بودند. وقتی هم برگشتیم خونه گفت امروز چه روز خوبی بود با هم رفتیم بیرون و برام خرید کردی.
پرند هم یک کفش که ۳ سایز بزرگتر بود پوشیده بود و در هم نمی آورد. با بدبختی یک کفش مناسب براش پیدا کردیم و دیگه هم در نمی آورد از پاش . یه دور هم کف کفش رو چک کرد که خیلی به نظرش خوشمزه اومده بود.

دیشب بعد از اینکه بچه ها رو خوابوندم اومده بودم وداشتم کتاب می خوندم . بخش مهیج کتاب دیگه چشمهام نمی کشید و یه لحظه چشمهامو بستم تا بعد ادامه بدم. وقتی چشمهامو باز کردم دیدم ساعت ۵/۴ است و یه عدد دیبا بالای سرم ایستاده و دستش را نشون میده که مامان من موش گرفتم. بچه حاصل زحمات و حفاریهاش در داخل بینیشو به من داد و رفت که دوباره بخوابه

یه جمله قصار : سیرک که جای کلاه ها نیست جای آدمهاست.


خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )


فال حافظ امروز
شهریست پر ظریفان و از هر طرف نگاری

یاران صلای عشق است گر می کنید کاری

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/٢/٢٤ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند