Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

بوق!!!!!

سلام
دیروز اومده بود خونه به من اصرار که ش و ر ت م رو عوض کنم ؟ گفتم آره ولی صبح که عوض کردی جریان چیه ؟ گفت آخه بوق زدم الان ش و ر ت م کثیف شده !!!!!!!!!!!! ( ببخشید که اول صبحی حال به هم زن شدم )
دیروز صبح از خواب که بیدار شد باباجون رفته بود. اینهم بهانه گیری که چرا بابا رفته و من ندیدمش. منهم زنگ زدم به باباجون و دیبا باهاش صحبت کرد و گوشی رو قطع کرد . یه مرتبه زد زیر گریه . پرسیدم چی شده ؟ تو که با باباجون صحبت کردی.گفت نه من می خواستم با دستم با باباجون خدا حافظی کنم.
باباجون حالش بد بود و داشت برای من توضیح می داد مرتبه قبل که مسموم شده بودیم توی خونه خانم .... وقتی بالا آوردم ( گلاب به روتون ) حالم خوب شد. ولی این مرتبه اصلا خوب نیستم . دیبا از اون  طرف می پرسید باباجون خانم .... رو چرا بالا آوردی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟( یه دختر خانم برازنده ۷۰ ساله )

خداحافظ  بیاعلی (یاعلی)

فال حافظ امروز

خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز

پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/٢/۱٦ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند