Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

یه دختر دارم شاه نداره

سلام
امروز صبح کلی کار داشتیم و باید اول صبح از خونه می اومدیم بیرون.برای همین دیشب سعی کردم بچه ها رو زود بخوابونم. طبق معمول از پرند شروع کردم که عادت داره با شعر بخوابه. یه دفعه زدم زیر آواز و فکر کردم توی حمومم و صدام هم که خیلی خوبه !!!!!!!!و شعر یه دختر دارم شاه نداره رو خوندم. دیبا هم اولش گفت که من به شعرهات گوش نمیدم ولی به محض اینکه تموم شد . دوباره خواست که بخونم. بعد از اینکه ۶ بار خوندم حالا نوبت تجزیه و تحلیل بود. اینکه مامان به کسی میدم که کس باشه  یعنی چی ؟؟؟؟ گفتم یعنی آدم خوبی باشه. چرا باید لباس تنش عدس باشه ؟؟؟؟؟؟ گفتم مامانی اطلس باشه . گفت خوب حالا چرا باید لباسش لس باشه ؟؟؟؟؟ توضیح دادم که اطلس یه پارچه گرون قیمت است و باید از اونها باشه. گفت مامان چرا باید شاهزاده ها دور و برش باشند؟؟؟ گفتم باید همه دسته جمعی بیایند. البته این سوال و جوابها هر کدوم ۵ مرتبه تکرار شد. تقریبا ساعت ۵/۱۱ بود که پرند اون طرف بیهوش شد و منهم وقتی از خواب بیدار شدم که حدود ۵/۱۲ بود. و نفهمیدم که دیگه دیبا کی خوابید.

پرند این روزها خیلی اوضاعش به هم ریخته است . توی مسافرت ۲ تا دندون آسیا سمت راستش در اومد و الان هم ۲ تا دندون سمت چپش داره در میاد که لپش ورم کرده و کلی کپل شده.

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

از دیده خون دل همه بر روی ما رود

بر روی ما زدیده چه گویم چه ها رود  

 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/٢/٧ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند