Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

خانواده

سلام
توی مشهد دیبا با عمه بزرگه دچار مشکل شده بود. چون عمه بهش گفته بود تو دختر داداشی من هستی و دیبا اصرار داشت که من دختر مامان و بابام هستم. خلاصه عمه کلی سر به سرش می گذاشت. دیبا به حدی دچار مشکل شده بود که اصلا دوست نداشت خونه مادر بزرگ بره . چند روز پیش تلفن رو برداشت و شروع کرد به صحبت کردن که سلام پسرت خونه نیست رفته تلفن و شوفاژ رو درست کنه و بعد هم بره اداره. بعد سکوت کرد و بعد از چند لحظه فقط گفت مامان . از سکوتش تعجب کردم و پرسیدم کیه ؟ فقط با دست به گوشی تلفن اشاره می کرد تا گوشی رو گرفتم دیدم عمه بزرگه است که اون طرف ضعف کرده بود از خنده ( البته قبلش دیبا با مادر بزرگ صحبت کرده بود و وقتی عمه گوشی رو گرفته سکوت کرده بود ) . و این قضیه همچنان ادامه داره. به محض اینکه صدای عمه رو می شنوه سکوت میکنه.
توی مشهد به عمو کوچیکه می گفت الویس !!!!!! منهم به روی خودم نمی آوردم. یه روز عمو به من گفت نمی دونم دیبا از کی شنیده که فکر کرده من الویس پریسلی هستم !!!!!!! منهم که دیدم طفلی خیلی اعتماد به نفسش بالا رفته و ممکنه خودشو از برج میلاد بندازه پایین .حقیقت رو بهش گفتم که این الویس خانم یه خرسه که شخصیت اصلی یکی از کتابهای مجموعه انگشتیهاست .
دوست عزیزم مامان آرتا جونم ( که امیدوارم هر چه سریعتر حال مامان محترمشون خوب بشه ) منو به بازی ترانه ها دعوت کرده که من در دو بخش دیبا و پرند ادامه میدم.
پرند :
۱- ق ق ق ک ( قر قر قر کمر )
۲- موشه پرید تو سوراخ  خرگوشه گفت  ( پرند میگه آآآآآآه ه ه ه ه)

۳- کلاغه پاشد از جا     به دور خود نگاه کرد    نشست و گفت ( پرند میگه بو  بو که همون بوق بوقه )            بیچاره اشتباه کرد

دیبا :

۱- الی شدم جمعه لبت  ( ببین شدم جون به لبت )     برو یکی طلبت

۲- برو حالشو ببر  ( فقط همین قسمت رو میدونه )

۳- آی ( آن ) بالا بالا            روی آسمان        می رقصم ( می رقصد ) در باد       پرچم ایران

رسبز قشنگش      رنگ آبادی           رنگ سفیدش      صبح تا آزادی ( صلح و آزادی )      رنگ قرمزش      همرنگ خورشید   نشانه ای از       نشان ( نشاط ) و امید       در دلش دارد      اسم خدا را   پرچم ایران        ایران زیبا  ( این شعر رو وقتی می خونه خیلی دوست دارم و همون شعری بود که توی جشن تکخونی کرد)  

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

دوش آگهی زیار سفر کرده داد باد

من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد

   

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٧/۱/٢٧ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند