Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

آموزش رانندگی

سلام

چند روز پیش با بچه ها داشتیم می رفتیم بیرون. یک ماشین پیچید جلوی ماشین ما و راننده محترم پیاده شد و گفت گوساله و وقتی داخل ماشین نشست گفت الاغ. دیبا به من گفت مامان آقاهه گفت گوساله. گفتم نه مامان اون خانم ازش پرسید شیر چی می خورین ؟ این آقا هم جواب داد شیر گوساله ( توضیحات رو دارین دیگه !!!!!)

۵ شنبه با هم داشتیم توی ترافیک مزخرف چمران حرکت می کردیم یه دونه از این راننده ها که فکر می کنند خیلی زرنگند جلوی من پیچید. منهم یک ترمز شدید گرفتم دیبا پرسید چی شده ؟ گفتم آقاهه پیچید جلوی ماشین . گفت مامان پیاده شو بهش بگو شیر گوساله میخوری بعد سوارشو بهش بگو الاغ  ( خدا رو شکر اون روز بهم نگفت خودتی !!!!!!)

کسی پاک کن مناسبی داره که من این رو از ذهن دیبا پاک کنم ؟؟؟

این روزها پرند یک کار جدید یاد گرفته . هرکس که میره دستشویی پرند هم همون پشت می نشینه و به محض خروج براش دست می زنه. اگر هم دیبا رفته باشه یکی یکی لباسهاشو بهش می ده که بپوشه . تقریباٌ یه چیزی تو مایه های حیف نون باغ مظفر.

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز 

صوفی از پرتو می رازنهانی دانست

گوهر هرکس از این لعل توانی دانست

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/۱۱/۱۳ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند