Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

روان نويس

سلام

در طی یک عملیات انتحاری تمام کیف منو بیرون ریخته بود و یک روان نویس سبز پیدا کرده بود بعد به نظرش رسیده بود که این می تونه یک وسیله مناسب باشه و تمام لب و دهنش و گونه هاشو سبز کرده بود. وقتی که با قیافه من مواجه شد گفت لبم خشک شده بود حالا خوشگل شدم  ؟ تقصیر خودم بود که برای رفع خشکی لبهاش مرطوب کننده می زدم.

ضمنی که مشغول سیر و سیاحت داخل کیفم بود پرسیدم داری دنبال چی می گردی ؟ گفت : پول دایره ای می خواهم!!!!!

چندین بار که از جلوی خشک شویی رد شده بودیم و بخارات رو دیده بود از من پرسید چرا اینجا اینجوریه ؟ براش توضیح داده بودم که اینجا لباسشویی است و اتو می زنند و برای همین بخار میاد بیرون. امروز در سرتاسر یوسف آباد آب داخل جوی جاری بود و بخار می زد . این بچه هم در به در دنبال خشکشویی می گشت .

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/۱٠/٢۳ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند