Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

مريض می شويم

سلام

صبح از خواب بلند شده بود و به شدت چشمهاشو به هم می زد. پرسیدم چی شده ؟ گفت چشمهام شل شده  به هم میخوره. سرفه هم می کنم. حالم خوب نیست. گفتم بیا جلو. خوشبختانه با بوس درمانی مشکل حل شد. و رفت مهد کودک.

داشتم دوش می گرفتم اومد در حمام را باز کرد. گفتم در رو باز نکن . گفت چرا دل و جیگرت سرما می خوره ؟؟؟؟؟؟

دیشب داشتند با هم بازی می کردند یک دفعه صدای نعره بلند شد. وقتی رسیدم بر خلاف تصورم دیدم دیبا زار زار گریه می کنه. پرسیدم چی شد ؟ بچه ام می خواسته پرند را بوس کنه به محض اینکه سرش رو میاره پایین پرند از فرصت استفاده کرده و بینی دیبا رو گاز می گیره . دیبا از من خواست که پرند را دعوا کنم . منهم به شیوه همیشگی بهش گفتم صبر کنیم باباجون بیاد خودش حال پرند را بگیره. بابا هم باز به شیوه خودش ( ماچیدن ) حسابی حال پرند رو گرفت.

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

صراحی می ناب و سفینه غزل است

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/۸/٢۳ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند