Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

آنتی بين تی

سلام

روز جهانی کودک به تمام غنچه های زندگی مبارک

اومده بود دارو ( مینادکس ) بخوره به من گفت مامان این شربته پر از آنتی بین تیه ( آنتی بیوتیک )!!!!!

این روزها حس کرده کیف مامان دچار مشکل شده . اومده بود می پرسید پول داری برام جشم ( جشن ) تولد  ( جشن تولد معادل با کیک است ) و شمع بخری ؟؟

باباجون کیفشو  عوض کرده بود رفته بود بهش می گفت چه کیف قشنگی . تولدش مبارک

دیروز که رفتم پرند رو ببینم از من پول گرفتند که به دیبا لوازم التحریر بدهند. بعد از ظهر با هیجان ازش پرسیدم دیبا خاله مریم برات چی گرفت؟ اونهم بدون ذره ای تردید گفت جیشمو گرفت.

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

اگر آن طایر قدسی ز درم باز آيد

عمر بگذشته ز پیرانه سرم باز آيد

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/٧/۱٦ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند