Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

بيل

سلام

چند روز پیش یکی از همکارها در وصف خانم یکی از آقایون همکار به من گفت که خانم این آقا از اون بیلیهاست!!!! من با تجزیه و تحلیلی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که درجه خشونت این خانم ۲ درجه از لنگه کفش به دستها و یک درجه از دسته جارو به دستها بیشتر است و خیلی علاقمند شدم ایشون را ببینم. دیروز بچه ها رو برده بودیم دکتر توی مسیر یک پوستر بود که یک گروه روستایی توی برف داشتند راه می رفتند . دیبا با دیدن این تصویر گفت میرم از توی زیرزمین بیل رو بر می دارم می زنم توی سرشون می کشمشون خوب با این وضع حس کردم نیازی نیست که اون خانم محترم یک موجود دکل و تنومند باشه. میتونه یک دختر خانم ظریف و نازنین هم باشه ولی به استفاده از بیل علاقمند باشه.

توی مشهد هم یک شن کش پلاستیکی از اسباب بازی بچه ها پیدا کرده بود و می گفت می خوام با این  محکم بزنم توی سر خاله پسر ( طفلکی خاله پسر  )

دیروز صبح توی کوچه یک پسر کلاس اولی دیدیم که با اسکورت کامل مامان و مادر بزرگ و خاله داشت می رفت مدرسه و باباجونش هم پشت سرش آب ریخت . از دیروز دیبا به من گیر داده که وقتی بزرگ شدم و اسممو گذاشتی پسر منو ببر مدرسه.  

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/٧/۱ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند