Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

تست روانشناسی

سلام

هفته پیش ما وقت روانشناسی داشتیم. کلا بچه ها وقتی این چکاپ را می روند خیلی استعدادشون شکوفا میشه. دیبا هم چون توی مشهد تست آلرژی انجام داده بود یک مقدار دچار تردید شده بود و  می گفت این خانمه پشه داره منو نیش می زنه نمی آیم ( موقع تست آلرژی با نیشتر پوستشو خراش داده بودند ) دیگه با بدبختی و این خانم می خواهد باهات توپ بازی کنه راضی شد و اومد. پرند که در تمام مدت تست لبخند می زد. هر واکنشی رو خانم روانشناس می خواست ازش بگیره پرند در کمال خوش اخلاقی با یک لبخند پاسخ می داد. به طوریکه چندین بار بهش تذکر داد که پرند نخند تستتو انجام بده ولی پرند کاملا خانم رو از رو برد. وقتی هم نوبت به دیبا رسید اول که می خواست بره روی میز بشینه بعد هم در کمال استعداد و هوشمندی مو به مو تستهای پرند رو انجام داد و ما کاملا از این همه استعدادش در شگفت شدیم. ولی خدا رو شکر موارد مربوط به خودش رو هم تونست پاس کنه ( قابل توجه کسانی که در هوش و استعداد بچه های من شک دارند !!!!!!) اون وسط یک دفعه زد زیر آواز و شروع کرد دزده و مرغ فلفلی رو خوند و ول کن معامله هم نبود. حاج خانم روانشناس می گفت این داره مثنوی می خونه ؟ گفتم یه چیزی تو همین مایه ها . بهش گفت بور یک توپ زرد بردار بیار با هم بازی کنیم. دیبا رفته بود سر سبد اسباب بازیها می رقصید و دنبال توپ می گشت. همه جوره استعداد ریخت. بعد هم کلی خانمه را دعوت کرد که بیا خونمون من اسباب بازیهامو بهت میدم که بازی کنی . فکر کنم خانمه از این پیشنهاد خیلی خوشحال شد. چون لحظه ای که از اتاق داشتیم میومدیم بیرون یک نفس عمیق کشید . چرا ؟؟؟؟؟؟

خداحافظ بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم

وین نقش زرق را خط بطلان به سرکشیم

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/٦/٢۱ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند