Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

کارخانه

سلام

دیروز یک بسته شیر پاکتی را داخل سینی چپه کرده بود و داشت سعی می کرد با نی جمعش کنه. باباجون عصبانی اومد و بهش گفت دیبا این کثافتکاریها چیه داری میکنی ؟ دیبا خیلی حق به جانب برگشت گفت دارم کارخانه درست می کنم.

بعد از ظهر توی آشپزخانه کار می کردم دیدم صداش در نمی آید . اومدم دیدم دیبا نشسته روی میز ناهار خوری یک ماشین هم آورده درش را باز کرده از داخل ظرف آجیل فقط پسته ها را جدا می کنه و میریزه داخل ماشین . ماشین هم نسبتا پر شده بود و این با شدت هر چه تمامتر اینها را فشار می داد داخل ماشین .  گفتم داری چکار می کنی ؟ گفت می خواهم پسته ها را ببرم گردش سرزمین عجایب. و جالب بود که تا حدود ۱ ساعت به این کار مشغول بود. وقتی که ماشین پر شد همه را ریخت بیرون شروع کرد پسته ها را مغز کرد و تعداد بیشتری را توانست داخل ماشین بریزد.

خداحافظ بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

طفیل هستی عشقند آدمی و پری

ارادتی بنما تا سعادتی ببری 

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/٥/۱٧ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند