Lilypie Kids Birthday tickersLilypie Kids Birthday tickers

طفلکی بچه ام

سلام

می خواست تخم مرغ آب پز بخوره داغ بود براش از وسط نصف کردم حالا گریه نکن کی گریه بکن که چرا بازش کردی بسته اش کن . من هم هر چی تلاش می کردم این دو بخش را بهم پیوند بدم به نتیجه نمی رسیدم خلاصه با مکافات فراوان بهش گفتم درست شد مامانی و فرو کردم توی دهنش

امروز صبح باید چند جا سر می زدم و ماشین لازم داشتم. از طرفی پارکینگ خونه اشکال داره اصلا فکر نکنید من رانندگی بلد نیستم  باباجون ماشین را زد بیرون تا وقتی من بچه ها را گذاشتم مهد بتونم بیام و برم به کارهام برسم . هر کاری می کردیم سوار ماشین باباجون نمی شد و گریه و زاری که ماشین را کجا بردی ؟ چرا ماشین رفت ؟ آخر هم با ناراحتی هر چه تمامتر سوار شد و رفتیم مهد.

از توی لپ لپ یک هفت تیر در آورده بود . اومد به پرند گفت دستا بالا !! پرند هم با شادی هر چی تمامتر و در نهایت ذوق شروع کرد به دست زدن و خندیدن . استفاده از هر گونه کلمه دست جلوی پرند منجر به دست زدن دختر گلی میشه.

خداحافظ  بیاعلی ( یا علی )

فال حافظ امروز

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد

باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد

قندون امروز (حبه قند)        link        ۱۳۸٦/٥/۱٦ - مامان ديبا و پرند

 

بچگیهای دیبا و پرند